Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je výzkumnou univerzitou zaměřenou zejména na přírodní vědy, společenské vědy a humanitní vědy. Významným aspektem vědecko-výzkumných aktivit je úzká spolupráce s Akademií věd ČR. Univerzitu tvoří osm fakult nabízejících výběr programů terciárního vzdělávání. Přírodovědecká fakulta je nástupcem Fakulty biologických věd založené v roce 1991. Tato fakulta nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální studium v ​​řadě biologických disciplín a od roku 2007 se rozšířila o několik dalších vědních oborů (chemie, fyzika, matematika, informatika).

Výzkum na Fyzikálním ústavu je orientovaný hlavně na biofyziku, např. ultrarychlé procesy excitovaného stavu v různých přírodních systémech, molekulární modelování (simulace vody a vodných roztoků, fázové rovnováhy, rozhraní pevná látka-kapalina), modelování tekutin (numerické simulace dynamických procesů v sluneční koroně), nízkoteplotní plazma a věda o materiálech. Laboratoř aplikované fyziky plazmatu a nanostruktur je zaměřena na výzkum nízkoteplotních plazmových procesů pro depozici 1-, 2- a 3-D inovativních nanostruktur a (bio) funkčních tenkých filmů. Výzkum je prováděn na hranici pokročilé vědy o materiálech, fyziky a biochemie zabývající se přípravou povrchů s možnou aplikací v biotechnologii, senzorech a ochranných površích. Funkční tenké filmy se přednostně připravují metodou plazmové depozice par (PVD) a metodou plazmové depozice chemickou depozicí par (PECVD) s přizpůsobením jejich topologických struktur v rozměrech nanometrů až po homogenní a husté povlaky o tloušťce mikronů. Tímto způsobem jsou deponovány kovy, oxidy kovů, polovodiče, polymerní filmy, jakož i izolované nanočástice nanočástic a nanokompozity s vysokou přidanou hodnotou. Laboratoř udržuje spolupráci s národními a mezinárodními partnery, včetně obchodních partnerů pro aplikovaný výzkum.