Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

CEPLANT je součástí Masarykovy univerzity a byl založen v roce 2010 jako výzkumné a vývojové centrum se zaměřením na aplikovaný výzkum plazmových zdrojů a in-line plazmové úpravy. Cílem projektu je vytvořit regionální VaV centrum schopné rychle, flexibilně a vysoce odborně reagovat na požadavky zejména malých a středních podniků a podnikových průmyslových partnerů v oblasti zprostředkování nízkonákladových plazmových nanotechnologických povrchových úprav. Výzkum je zaměřen na fyziku výboje, diagnostiku a modelování plazmatu; povrchové úpravy pomocí plazmy; nanášení tenkých vrstev; plazmově modifikovaná povrchová diagnostika a výzkum a vývoj plazmových generátorů. CEPLANT funguje na národní i mezinárodní úrovni a je financován mimo jiné EUROSTARS 2 a IraSME.

CEPLANT je úspěšný jako Výzkumné a vývojové centrum jak v České republice tak i v Evropě. Od svého založení společnost dokončila 40 aplikovaných výzkumů a schválila 10 patentů. Kromě toho CEPLANT funguje jako centrum klíčových technologií (KET). V rámci programu CEPLANT byly dále vyvinuty 3 společnosti, které byly odvozeny od centra.