Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

BENEŠ a LÁT a.s. (BaL) je tradiční rodinná česká průmyslová společnost, zaměřená na oblast zpracování materiálů, mezi které patří zejména různé technologie odlévání (lehké a neželezné kovy), vstřikování plastů, obrábění a montáže. Její hlavní výhoda je založena na technických znalostech a dlouholetých průmyslových zkušenostech (více než 80 let v oblasti zpracování neželezných materiálů). Společnost BaL umožňuje poskytovat svým zákazníkům širokou škálu služeb, počínaje samotnými návrhy materiálů, designovými návrhy, prototypováním, laboratorním testováním, vývojem sériových nástrojů a výroby, až po výrobu, montáž a dodávky finálních dílů po celém světě.

Zákazníci společnosti BaL jsou z oblasti průmyslu, jako je automobilový průmysl, telekomunikace, doprava, hydraulika a další odvětví. V oblasti výzkumu a vývoje je BaL dlouhodobým partnerem pro materiálový a technologický přenos poznatků, který je založený na dlouhodobém a hlubokém technickém zázemí týmu pro výzkum a vývoj. Protože je tento tým začleněn do struktury firmy, profituje z přímé spolupráce s výrobou (lití, vstřikování plastů, obrábění a jiné) a dalšími kroky v raných fázích vývoje.

Dostupné technologie a kapacity týmu pro výzkum a vývoj jsou například simulace zpracování počítačového materiálu (Magma SW), materiálové laboratoře vybavené skenery CT a RTG (například GE X-krychle), 3D CMM (Zeiss, Wenzel), spektrometry (například Q4 Tasman) a další. Nejnovější investicí do materiálového inženýrství / prototypování je nejmodernější stroj na aditivní výrobu (EOS print M290), který zahrnuje všechny předzpracované svazky SW, technologie a zařízení pro následné zpracování.