Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. patří do skupiny SIGMA a zaměřuje se na hydraulický výzkum kapalin a plynů a vývoj hydrostatických a hydrodynamických strojů. Specializuje se na výzkum hydraulických konstrukcí součástí čerpadla, numerické simulace tekutin a optimalizace tvaru. Součástí výzkumu jsou i experimentální měření a chemická laboratoř. Zabývají se získáváním a poskytováním vědeckých a technických informací ve výcvikových a vzdělávacích činnostech v oblasti hydrauliky a při testování, měření a analýze zkoušek.

Centrum hydraulického výzkumu se zabývá smluvním i kolaborativním výzkumem na projektech financovaných z veřejných zdrojů a pracuje na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní činností organizace je zajištění účinné účasti na základním výzkumu mezi vědeckými a akademickými institucemi, studenty vysokých škol a průmyslovými hydraulickými specialisty.