Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Česká zbrojovka a.s. působí především v oboru obrany a bezpečnosti. Zaměřuje se na výzkum, vývoj, výrobu a dodávky produktů pro ozbrojené složky. Disponuje rozsáhlými výrobními a vývojovými zařízeními a laboratořemi, jejichž hlavní činnost je zaměřena na testování a výrobu experimentálních vzorků, práci designéra, projektové řízení, výpočty a numerické simulace a testování v reálných výrobních podmínkách.

Česká zbrojovka a.s. dlouhodobě působí na českém i mezinárodním trhu. Vyvíjí produkty mimo jiné pro policii a armádu České republiky. Nabízí také rozsáhlý sortiment pro sportovní i lovecké nadšence. Mezi jejich nejdůležitější zbraně patří CZ S 805 a Pistole CZ 75 B.