Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je veřejný výzkumný ústav, zaměřený na základní a aplikovaný výzkum ve fyzice. Výzkum je zaměřen na 5 oborů, a sice fyziku elementárních částic, fyziku kondenzovaných látek, fyziku pevných látek, optiku a fyziku plazmatu. Fyzikální ústav se specializuje na laserovou fyziku, spintroniku, pokročilé materiály a povrchové úpravy.

Fyzikální ústav má bohaté zkušenosti s výzkumem, vývojem a inovacemi. Od roku 2011 realizoval více než 40 projektů v České republice jak ve spolupráci s TAČR, tak i dalšími institucemi. Kromě toho se také zapojil do více než 160 projektů na mezinárodní úrovni a generuje v průměru 10 patentů ročně.