Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

HiLASE je projektem Fyzikálního ústavu AV ČR, jehož hlavním cílem je vytvoření národní platformy pro výzkum a vývoj nových laserových technologií. HiLASE se zaměřuje na vývoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a laserových systémů, které budou použity v průmyslu, malých a středních výzkumných laboratořích a v budoucích evropských velkokapacitních zařízeních, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA).

HiLASE je jedinečné laserové centrum se zaměřením na národní a evropské společnosti a výzkumná střediska. Zaměřuje se na komerční trh, protože výstupy lze použít například pro technologie mikroobrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, svařování, odstraňování usazenin a LSP. Projekty HiLASE se konkrétně zaměřují na pevné laserové systémy s diodovým čerpáním (DPSSL) a na vývoj přidružených technologií. HiLASE získala finanční prostředky mimo jiné z evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.