Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

HVM PLASMA, s.r.o je společnost působící v oblasti tenkovrstvých povlaků se zaměřením na vývoj, konstrukci a přesnou výrobu vakuového zařízení, vývoj nové technologie nanášení povlaků a měření vlastností tenkých povlaků. Společnost se angažuje v propojování aplikované vědy s výrobou a technologií a klade důraz na národní a mezinárodní projekty.

HVM PLASMA provádí výzkum v oblasti technologie PVD a PACVD se zaměřením na laboratorní a průmyslové povlaky, využívající mimo jiné magnetrony, zdroje oblouku a zdroje iontů. Výzkum se soustředí na hloubkovou analýzu tenkých vrstev a diagnostiku plazmatu. Kromě toho společnost poskytuje simulace různých fyzikálních jevů, včetně elektrického a magnetického pole, přenosu tepla, mechanického namáhání a kombinace.