Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. je inovativním lídrem v oblasti plazmatického naprašování, plazmatického zpracování odpadu a plazmového výboje pro lékařské účely. Ústav se zaměřuje na výzkum komponentů a technologií fúzních reaktorů, přípravu speciálních plazmaticky stříkaných vrstev, ablaci pevných látek laserem EUV, vývoj generátorů výkonových mikrovln, výzkum průmyslového využití plazmatického zplyňování biomasy a odpadních materiálů.

Institut fyziky plazmatu CAS udržuje dlouhodobou a rozsáhlou spolupráci se zahraničními a českými vědeckými organizacemi, které se zabývají řadou mezinárodních a národních výzkumných projektů. Institut je zaměřen na tvorbu praktických produktů a technologií, včetně plazmového hořáku s vodní stabilizací, plazmového řezání, vývoje speciálních žáruvzdorných keramických trubek a výzkumu, vývoje a výroby přístroje na drcení ledvinových kamenů na bázi rázových vln.