Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je výzkumnou univerzitou, zaměřenou zejména na přírodní vědy, společenské vědy a humanitní vědy. Významným aspektem vědecko-výzkumných aktivit je úzká spolupráce s Akademií věd ČR. Univerzitu tvoří osm fakult, nabízejících výběr programů terciárního vzdělávání. Přírodovědecká fakulta je nástupcem Fakulty biologických věd založené v roce 1991. Tato fakulta nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální studium v ​​řadě biologických disciplín a od roku 2007 se rozšířila o několik dalších vědních oborů (chemie, fyzika, matematika, informatika).

Výzkum na Fyzikálním ústavu je orientovaný hlavně na biofyziku, například ultrarychlé procesy excitovaného stavu v různých přírodních systémech, molekulární modelování (simulace vody a vodných roztoků, fázové rovnováhy, rozhraní pevná látka – kapalina), modelování tekutin (numerické simulace dynamických procesů ve sluneční koroně), nízkoteplotní plazma a věda o materiálech. Laboratoř aplikované fyziky plazmatu a nanostruktur je zaměřena na výzkum nízkoteplotních plazmových procesů pro depozici 1-, 2- a 3-D inovativních nanostruktur a (bio) funkčních tenkých filmů. Výzkum je prováděn na hranici pokročilé vědy o materiálech, fyziky a biochemie, zabývající se přípravou povrchů s možnou aplikací v biotechnologii, senzorech a ochranných površích. Funkční tenké filmy se přednostně připravují metodou plazmové depozice par (PVD) a metodou plazmové depozice chemickou depozicí par (PECVD) s přizpůsobením jejich topologických struktur v rozměrech nanometrů až po homogenní a husté povlaky o tloušťce mikronů. Tímto způsobem jsou deponovány kovy, oxidy kovů, polovodiče, polymerní filmy, jakož i izolované nanočástice a nanokompozity s vysokou přidanou hodnotou. Laboratoř udržuje spolupráci s národními a mezinárodními partnery, včetně obchodních partnerů pro aplikovaný výzkum.