Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

L.E.T. Optomechanika Praha, spol. s r.o. je společnost specializovaná na potahování tenkých vrstev, optometrii, fotolitografii a optické komponenty. Společnost poskytuje kompletní řešení včetně instalace a přesného umístění optických prvků. Disponuje vybavením a technologií pro výrobu různých druhů substrátů pro optografii a povlakování. Společnost používá pokročilou technologii tenkovrstvého povlaku určeného pro optiku nebo elektrotechniku. Vyrábí různé optické prvky s rovinnými nebo poloměrovými povrchy s různými typy prvků, plochého skla, filtrů, rohoží a kondenzátorů. Vyrábějí také různé okuláry a pravítka okuláru, jemné stupnice, kodéry a kalibry, jakož i doplňky mikroskopů.

L.E.T. pracuje na národní i mezinárodní úrovni a spolupracuje s univerzitami a dalšími společnostmi. Zákazníci se nacházejí v Německu, Švýcarsku, Francii, Nizozemsku a Belgii. Úspěšně se účastnila několika projektů. Příkladem je projekt chipCAT, zaměřený na návrh tenkovrstvých nanokatalyzátorů pro technologii palivových článků.