Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

CEPLANT je součástí Masarykovy univerzity a byl založen v roce 2010 jako výzkumné a vývojové centrum se zaměřením na aplikovaný výzkum plazmových zdrojů a in-line plazmové úpravy. Cílem projektu je vytvořit regionální VaV centrum, schopné rychle, flexibilně a vysoce odborně reagovat na požadavky zejména malých a středních podniků a podnikových průmyslových partnerů v oblasti zprostředkování nízkonákladových plazmových nanotechnologických povrchových úprav. Výzkum je zaměřen na fyziku výboje, diagnostiku a modelování plazmatu, povrchové úpravy pomocí plazmy, nanášení tenkých vrstev, plazmově modifikovaná povrchová diagnostika a výzkum a vývoj plazmových generátorů. CEPLANT funguje na národní i mezinárodní úrovni a je financován mimo jiné EUROSTARS 2 a IraSME.

CEPLANT je úspěšný jako Výzkumné a vývojové centrum jak v České republice, tak i v Evropě. Od svého založení společnost dokončila 40 aplikovaných výzkumů a schválila 10 patentů. Kromě toho CEPLANT funguje jako centrum klíčových technologií (KET). V rámci programu CEPLANT byly dále vyvinuty 3 společnosti, které byly odvozeny od centra.