Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. patří do skupiny SIGMA Group a působí jako společnost pro výzkum, vývoj a informace a standardizaci. SIGMA se zaměřuje na výzkum v oblasti hydrauliky a implementaci vědeckých a vývojových trendů ve výrobě čerpadel. Hlavní činnosti se týkají hydrodynamických čerpadel a speciálních čerpadel a produktů. To zahrnuje čerpadla a zařízení soustředící se na ekologii, zejména technologická zařízení čistíren odpadních vod, plovoucí a jiné přenosné a stacionární čerpací soupravy pro hasičské sbory, mobilní protipovodňová nouzová čerpadla a speciální čerpadla.

Důležitou součástí obchodní činnosti společnosti je výroba a prodej čerpací techniky. Kromě toho se soustředí na výzkum a vývoj těchto čerpacích zařízení. Výzkumný a vývojový ústav SIGMA má zkušenosti s komerčními společnostmi i výzkumnými institucemi.