Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav nanomateriálů, pokročilých technologií a inovací (CxI) je součástí Technické univerzity v Liberci. CxI se zaměřuje na všechny aspekty výroby aditiv s důrazem na spolupráci s hlavními průmyslovými hráči. Výzkum je zaměřen na vývoj a testování nových materiálů pro aditivní technologie termoplastů (FDM, FFF), fotopolymerů (SLA, Polyjet) a kovů (SLM).

CxI se podílí na více než 80 výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni, včetně projektů TAČR a HORIZON 2020. Během posledních 3 let bylo schváleno 32 patentů, 13 prototypů a 31 užitných vzorů. CxI je považován za vůdce ve výzkumu kovových, nekovových a plastových materiálů, vhodných pro technologie 3D tisku a vstřikování.