Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem RCPTM je přenos znalostí v oblasti nanotechnologií, materiálů a optické vědy. Cílem RCPTM je zapojit špičkové vědce z celého světa do výzkumu v centru se zaměřením na studenty, doktorandy a výzkumníky. RCPTM motivuje zahraniční odborníky k práci v centru na projektech ve vysoce kvalitních vědeckých týmech.

RCPTM má několik úspěšných projektů.  Dva z nich jsou projekty týkající se ultra-vysokoenergetického kosmického záření s observatoří Pierra Augera v Argentině a s University of Chicago. Další projekt se zaměřuje na výzkum fotonů gama kosmického původu na Chille a na Kanárských ostrovech. RCPTM je také součástí mezinárodního výzkumného centra CERN se zaměřením na projekt ATLAS-CERN.

Univerzita Palackého v Olomouci se také podílí na společném projektu ve spolupráci s Fyzikální ústavem: Společná laboratoř optiky (SLO). SLO bylo založeno v roce 1985 a zaměřuje se na výzkum aplikované optiky, experimentální fyziky částic, kvantové a nelineární optiky a vln a holografie.